Rețeaua Partenerială ProAcces se va înscrie perfect în prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului specific de propuneri de proiecte, capitolul 1.3. Actiuni sprijinite si activitati, subcapitolul 1.3.1. Tipuri de activitati sprijinite, respectiv Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între scoli, autoritati locale, institutii locale, ONG-uri si comunitate (activitate relevanta).

În cadrul Rețelei Parteneriale ProAcces se vor dezvolta parteneriate între scoli, autoritati și institutii locale, ONG-uri si comunitatea locală. Rețeaua și parteneriatele create vor respecta cu strictete prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului specific de propuneri de proiecte si va fi implementata de catre ambii parteneri ai Proiectului sub coordonarea directa a subactivitatii A1.1. Management de proiect precum si a Coordonatorului proiect partener.

Rolul Rețelei Parteneriale ProAcces este de a crea o structura consultativa comunitara pentru a contribui la nivelul judetului Giurgiu la o mai buna identificare, protectie si monitorizare a copiilor având parinti plecati în strainatate, precum si în scopul asigurarii sustenabilitatii din perspectiva institutionala si/sau financiara. Rețeaua se va implementa cu respectarea stricta a Legii 272 din 2004, cu modificarile ulterioare, care prevede printre altele urmatoarele: ART. 113 - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor din unitatile administrativ-teritoriale, asigurand prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ingrijirea parintilor; ART. 114 - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a implica colectivitatea locala in procesul de identificare a nevoilor comunitatii si de solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. (2) In acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzand, dar fara a se limita, oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici, consilieri locali, politisti. Rolul acestor structuri este atat de solutionare a unor cazuri concrete, cat si de a raspunde nevoilor globale ale respectivei colectivitati.

Lunar sau ori de câte ori necesitatile proiectului o impun, se vor organiza întâlniri de lucru sau evenimente la care vor participa oricare dintre categoriile prevazute de lege respectiv oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici, consilieri locali, politisti, dar si, dupa caz, directori de scoli, personal din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean, experti ai proiectului.

Rolul evenimentelor este de a analiza periodic situatia judeteana de referinta, de a stabili masuri pentru îmbunatatirea situatiei identificate, de a verifica si monitoriza modul de implementare a masurilor de îmbunatatire stabilite, de a identifica resursele necesare, inclusiv noi oportunitati de finantare, în vederea asigurarii sprijinului necesar copiilor si implicit procesului educational al acestora.

Ca rezultat al întâlnirilor, în afara realizarii planurilor de nevoi si a planuri de masuri, se va elabora un document scris prin care sa se constituie dezvoltarea unei retele parteneriale judetene între scoli, autoritati locale, institutii locale, dupa caz, ONG-uri si comunitate în scopul asigurarii sustenabilitatii din perspectiva institutionala. Acest demers are rolul de a crea premisele de asigurare insitutionala a sustenabilitatii proiectului si implicit poate ajuta la dezvoltarea armonioasa a prescolarilor, elevilor si a familiilor din care acestia fac parte, în vederea îmbunatatirii vietii copiilor.