Ghiduri şi alte resurse

LINK CENTRALIZATOR DOCUMENT OPORTUNITATI FINANTARE

Apel: Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ (Administraţia Fondului pentru Mediu)

 Solicitanti eligibili: 

 • Unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu;
 • Subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiului Bucureşti
 • Instituţiile publice din subordinea autorităţilor publice locale.

 Activitati eligibile:

 • Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază
 • Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare şi care nu conduc la creșterea eficienței energetice
 • Îmbunătățirea izolaţiei termice a clădirii, precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiționat al clădirii;
 • Introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz;
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasă) etc.

Valoare finantare: 

 • UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori – max. milioane lei;
 • UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori – max. milioane lei
 • UAT oraș – max. milioane lei  
 • UAT municipiu – max. 10 milioane lei
 • Max. 12.000.000 lei

Contributie proprie: min. 0%

Termen limita: 16.11.2021, orele 16:00

Pentru informatii suplimentare, puteti accesa https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php


In sprijinirea dezvoltarii socio-comunitare pe care ne-am propus-o în cadrul proiectului ProAcces, am identificat o sursa de finantare la care pot aplica direct ISJ, cat si CCD sau CJRAE.

Apel: Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul tinerilor în România: Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar (Granturile SEE & Norvegiene)

Solicitanti eligibili:

 • Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ)
 • Casele Corpului Didactic (CCD)
 • Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din România

Activitati eligibile:

 • Proiecte de mobilitate în învățământul preuniversitar
 • În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli. În cazul în care mobilitatea fizică nu va fi posibilă până la sfârșitul proiectului din cauza pandemiei, pot fi derulate activități virtuale.
 • Priorități: activităţile de învăţare focalizate asupra: democraţiei, cetăţeniei, educaţiei pentru drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi puncte bonus în cadrul procesului de evaluare

Valoare finantare: min. 1.500 eur si max. 27.000 euro

Contributie proprie: 0%

Termen limita: 03.12.2021, orele 13:00

Pentru informatii suplimentare, puteti accesa https://www.eea4edu.ro/apel_se2019/


Apel: Programul Erasmus+

Cerere de propuneri 2021

Solicitanti eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

 • Grupurile de tineri active în domeniul tineretului, nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Activitati eligibile:

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

 • Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți
 • Programele comune de masterat Erasmus Mundus
 • Acreditările Erasmus în EFP, învățământul școlar și educația adulților – 19 noiembrie 2021

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

 • Parteneriate strategice în domeniul tineretului
 • Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – 3 noiembrie 2021
 • Universitățile europene
 • Alianțele cunoașterii
 • Alianțele competențelor sectoriale
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior
 • Consolidarea capacităților în domeniul tineretului
 • Centre de excelență profesional 
 • Academii Erasmus pentru cadrele didactice
 • Alianțe pentru inovare

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii

Activitățile Jean Monnet și Sport

Valoare finantare: variabil

Contributie proprie: variabil

Pentru informatii suplimentare, puteti accesa https://www.erasmusplus.ro/ si https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura